Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y Gymraeg

Strategaeth hyrwyddo’r Gymraeg

Mae cynllun gweithredu y Cyngor ar waith i hybu’r Gymraeg

Safonau'r Gymraeg

Mae'r Safonau Gymraeg sy'n berthnasol i'r cyngor

Diwrnod hawliau'r Gymraeg

Cyfle gwych i hyrwyddo'n gwasanaethau Cymraeg, dathlu'n hiaith a'ch hawliau chi i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ddelio gyda ni

Dysgu a defnyddio'r Gymraeg

Rhai adnoddau i'ch helpu i ddysgu mwy o'r Gymraeg a bod yn fwy hyderus wrth ei defnyddio.