Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y Cyngor, democratiaeth ac etholiadau

Dod o hyd i'ch cynghorydd, cofrestrwch i bleidleisio, dweud eich dweud

Cyllideb a gwariant

Dysgwch fwy am gyllidebau'r Cyngor, sut mae cyllid yn cael ei wario a'n cynlluniau corfforaethol ac ariannol

Cynghorwyr a cyfarfodydd

Dewch o hyd i’ch cynghorydd, gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion

Etholiadau a phleidleisio

Manylion am etholiadau a sut i bleidleisio

Dweud eich dweud

Cyflwyno sylwadau ac adborth am bynciau sy’n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot

Strategaethau a pholisïau

Cyfle i weld y cynlluniau, y polisïau a’r strategaethau sydd ar waith yn y fwrdeistref sirol

Rhyddid gwybodaeth

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Gwylio cyfarfodydd yn fyw

Cael mynediad at adran weddarllediadau o gyfarfodydd byw y cyngor a gweld archifau cyfarfodydd y cyngor

Gwaith partneriaeth

Mwy o wybodaeth am weithio mewn partneriaeth

Rhoi gwybod, gofyn neu gwneud cais

Defnyddiwch ffurflen i wneud adroddiad neu gais

Ystafell newyddion

Ystafell newyddion

Y Maer bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot

Y Maer bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot

Ymgynghoriad cyllideb Cyngor CPT – cwestiynau a ofynnir yn aml ac awgrymiadau

Ymgynghoriad cyllideb Cyngor CPT – cwestiynau a ofynnir yn aml ac awgrymiadau

Cysylltedd Digidol

Erthyglau, help a gwybodaeth yn ymwneud â sicrhau cysylltedd digidol.