Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strategaethau a Pholisïau

Blaenoriaethau a pherfformiad

Blaenoriaethau a pherfformiad

Cydraddoldeb

Cydraddoldeb

Y Gymraeg

Y Gymraeg

Strategaeth ddigidol, data a thechnoleg

Byddwn yn mabwysiadu'r digidol, data a thechnoleg orau i drawsnewid y gwasanaethau a ddarparwn

Cyfamod cymunedol y lluoedd arfog

Cewch wybod sut y gall y cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog helpu

Cynllun datblygu lleol

Mae'r CDLl yn darparu'r sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir yng CNPT

Cynllun rheoli asedau

Cynllun Rheoli Asedau 2011-16

Datganiad polisi cyflog

Datganiad polisi cyflog

Polisïau amgylcheddol

Polisïau amgylcheddol

Cynllun dyletswydd bioamrywiaeth

Cynllun dyletswydd bioamrywiaeth⠀

Strategaeth dadgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy

Strategaeth dadgarboneiddio ac ynni adnewyddadwy

Strategaeth cyfranogiad cyhoeddus 2023-2027

Mae hyn yn nodi sut byddwn ni’n annog ac yn cefnogi pobl i gyfranogi yn y penderfyniadau rydym ni’n eu gwneud.

Strategaeth diwylliant 2023⠀

Mae angen i ni gael hyd i ffyrdd newydd o ddathlu Castell-nedd Port Talbot