Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad polisi cyflog

Mae’r Deddf Lleoliaeth 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynhyrchu Datganiad Polisi Cyflogau ar gyfer pob blwyddyn ariannol. Nod y datganiad yw i gynyddu atebolrwydd, tryloywder a thegwch wrth osod cyflogau lleol. Datblygwyd a gymeradwywyd y Datganiad Polisi Cyflog gyntaf gan y Cyngor ym mis Mawrth 2012. Fel sy'n ofynnol yn ôl deddfwriaeth, mae’r Datganiad Polisi Tâl yn cael ei adolygu o leiaf bob blwyddyn , ac yna gymeradwyo gan y Cyngor llawn a'i gyhoeddi erbyn 31 Mawrth.