Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Polisi Cynllunio

Newyddion diweddaraf

Yn darparu’r newyddion diweddaraf gan y tîm Polisi Cynllunio

CDLl a Fabwysiadwyd (2011-2026)

Mae’r CDLl a fabwysiadwyd ar gael i’w ddarllen neu ei lawrlwytho yma

Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2023-2038

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Canllawiau cynllunio Atodol

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol a gyhoeddwyd ar gael i'w darllen neu eu lawrlwytho yma

Monitro Blynyddol y CDLl

Mae Adroddiadau Monitro Blynyddol a gyhoeddwyd ar gael i'w darllen neu eu lawrlwytho yma

Argaeledd tir tai

Yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflenwad tir y Cyngor ar gyfer tai

Cysylltwch â'r Polisi Cynllunio

Yn darparu manylion cyswllt y tîm Polisi Cynllunio

Siarter Creu Lleoedd Cymru

Creu lleoedd yn y galon cynllunio