Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Budd-dal Tai a Chymorth Treth y Cyngor

Canllaw i Gymorth Treth Cyngor

Canllaw i gefnogaeth Treth Gyngor (Budd-dal Treth Gyngor yn flaenorol)

Cyfrifiannell Budd-daliadau

Defnyddiwch y cyfrifiannell i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech eu cael

Taliadau Tai Dewisol

Ar gael i hawlwyr sydd angen help ychwanegol tuag at eu costau tai

Mae cynlluniau cymorth Tai a Threth y Cyngor yn darparu cymorth tuag at rhent a Threth y Cyngor ar gyfer pobl ar incwm isel. Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am y cynlluniau ac yn dweud wrthych sut i wneud cais.

Cyfrifiannell hawliau ystafell wely

Cyfrifwch faint o ystafelloedd gwely rydych chi'n gymwys ar eu cyfer (Lwfans Tai Lleol)

Cyfrifiannell Budd-daliadau

Defnyddiwch y cyfrifiannell i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech eu cael

Canllaw i Gordaliadau

Mae gordaliadau yn digwydd pan fyddwch chi'n cael budd-dal tâl nad oes gennych hawl iddo

Apeliadau Budd-dal Tai

Beth i'w wneud os ydych chi'n credu bod eich budd-dal yn anghywir

Adrodd Twyll Budd-dal

Sut i adrodd am dwyll budd-daliadau

Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol