Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ynghyd â Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn rhoi hawliau i'r cyhoedd i weld neu dderbyn gwybodaeth gofnodedig a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. Mae yna hefyd hawliau ar gael i unigolion o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i gael mynediad at ddata personol sy'n ymwneud â nhw a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus ac unigolion a/neu sefydliadau eraill.

Gyflwyno Cais Rhyddid Gwybodaeth

Cyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth ar-lein

Cynllun Cyhoeddi

Pa wybodaeth rydym yn ei darparu i'r cyhoedd

Ceisiadau ysgrifenedig

Sut i gyflwyno cais ysgrifenedig am wybodaeth

Cwynion

Gwnewch gŵyn os credwch nad ydym yn cydymffurfio â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Cyfraddau Busnes (Trethi Busnes) Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Cyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth i Trethi Busnes

Polisi Rhyddid Gwybodaeth

Polisi Rhyddid Gwybodaeth