Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgol Gynradd Tairgwaith

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.50am

Llwybr 927

  • Gweithredwr - Clydach Taxis
  • Ffôn: 01792 843373

Taith Bore

Safle Bws Amser
Rhiwfawr 08.20
Cwmllynfell 08.25
Lower Brynamman 08:32
Gwauncaegurwen 08:35
Cwmgors 08:37
Tairgwaith Primary 08:50

Taith Prynhawn

  • Cefn taith y bore

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.