Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YGG Pontardawe

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Llwybr 933 Ystalyfera

  • Gweithredwr: Cymru Coaches
  • Ffôn: 01792 583610
Safle Bws Amser
Gurnos Road, Ystalyfera 08.15
Graig Newydd Estate 08.20
Gnoll Road near bus stop 08.23
Bus stop opposite Godrer'graig School 08.24
Cilmaengwyn 08.25
Bus stop Ynysmeudwy Arms 08.26

Llwybr 936 Fforestgoch, Delffordd, Rhos, Cilybebyll

  • Gweithredwr: D J Thomas Coaches
  • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Forest Goch 08.00
Plas Road 08.10
March Hywel 08.10
Delffordd Estate 08.15
Gellinudd 08.25
Graig Road - bottom bus stop 08.30

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.