Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YGG Blaendulais

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Llwybr 578 Crynant

  • Gweithredwr: DANSA
  • Ffôn: 01639 751067
Safle bws Amser
Crynant Post Office 08.35
Main Road, Crynant - All stops 08.35 - 08.40

Llwybr 578a Crynant

  • Gweithredwr Mikes Kosi Cabs
  • Ffôn: 07976 380362
Safle bws Amser
Clwb rygbi 08:23
Neath Road 08:25
Y Sgwar 08:28
Main Road, Crynant - pob arhosfan 08:30-08:35

Llwybr 579 Banwen, Dyffryn Cellwen

  • Gweithredwr: DANSA
  • Ffôn: 01639 751067
Safle bws Amser
Roman Road, Banwen 08.35
Main Road, Banwen 08.38

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.