Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgol Gynradd Godre'r Graig

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Lwybr 950 Ystalyfera, Godre'r Graig, Cilmaengwyn

 • Gweithredwr: Watkins Travel
 • Ffôn: 07814 346 413
Safle Bws Amser
New Swan, Ystalyfera 08:18
Commercial Street 08:19
Wern Rd 08:20
Cyfyng Road 08.21
Church Road 08.23
Gnoll Road 08.28
Godre'r Graig 08.30
Cilmaengwyn 08.32
Arrive Cwmtawe 08.40

Llwybr 955 Ystalyfera, Varteg, Golwg y Mynydd, Ynysmaedwy

 • Gweithredwr: Cymru Coaches
 • Ffôn: 01792 583610
Safle Bws Amser
Ynis y Darren 08:18
Ffordd Glandwr 08:19
Varteg Road 08:20
Hodgson's Road 08.24
Graig Newydd 08.26
Ynysmaedwy 08.32
Arrive Cwmtawe 08.40

Tacsi a Gwasanaethau Bwydo

 • Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda.

Lwybr 951 Rhiwfawr

 • Gweithredwr: Pontardawe Taxis
 • Ffôn: 01792 865560

Nursery Pupils

Nursery pupils will travel with mainstream pupils on 950 and 955 in to school.

Nursery pupils return journey from school at 11.30am will be with Watkins Travel (tel: 07814 346 413) and will follow the following route home: 

 • Ynysmaedwy
 • Cilmaengwyn
 • Godre'r Graig
 • Gnoll Road
 • Golwg y Mynydd
 • Hodgson's Road
 • Varteg Road
 • Ffordd Glandwr
 • Ynis y Darren
 • New Swan Hotel
 • Commercial Street
 • Wern Road
 • Cyfyng Road
 • Church Road

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.