Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YGG Tyle'r Ynn o Sgiwen/Llandarcy/Jersey Marine

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45am

Llwybr 505

  • Gweithredwr - Cymru Coaches
  • Ffôn: 01792 583610

Taith Bore

Safle Bws Amser
Burrows Road (park) 08.11
Pen-yr-Alley 08.13
Winifred Road 08:14
New Road – Colliers 08:17
Old Road 08:22
Pen-yr-Heol 08:24
New Road – Jersey Marine 08:33
Ysgol Gynradd Gymraeg Tyle'r Ynn ( drop off point) 08:45

Taith Prynhawn

Safle Bws Amser
New Road 15:53
Pen yr Heol – Bay View Gardens stop 15:58
Old Road – Miners 16:00
New Road 16.06
Pen-yr-Ally – Top 16:11
Pen-yr-Ally – Park 16:13

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.