Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YGG Cwm Nedd

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45am

Llwybr 595

  • Gweithredwr: Watkins Travel
  • Ffôn: 07814 346413

Taith Bore

Safle Bws Amser
Melyncourt 08:30
Welfare Hall, Resolven 08:35
Commercial Road, Resolven 08:38
YGG Cwm Nedd Primary School 08.45

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.