Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YGG Rhosafan

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.50 yb

Llwybr 452 Cwmafan, Port Talbot

  • Gweithredwr: Ridgways Coaches
  • Ffôn: 01639 885566
Safle Bws Amser
Pwllyglaw 08.20
Bethania Chapel 08.22
Co-op, Heol Jiwbili 08.23
Danycoed 08.26
Brynbryddan 08.28
Heol Camlas 08.30
Roundabout (end of Heol Tabor) 08.34
Tabernacle Chapel 08.36

Llwybr 453 Port Talbot, Pentyla, Baglan

  • Gweithredwr: Ridgways Coaches
  • Ffôn: 01639 885566
Safle Bws Amser
Dan y Bryn Road 08.15
Velindre 08.18
Forge Road 08.21
Dinas Baglan Road 08.24
Sarn Farn Baglan Road 08.26
Baglan Church 08.29
Tyn y Twr 08.31
Maes Ty Canol 08.33
Willow Grove 08.34
Laurel Avenue 08.35
Hawthorne Avenue 08.36
Mayberry Road 08.38
Crawford Road 08.39

Llwybr 454 Bryn, Goytre, Taibach

  • Gweithredwr: Three A's Taxis
  • Ffôn: 07361 481743
Safle Bws Amser
Brynteg Street,Bryn 08.10
The Uplands 08.20
Gwar y Caeau 08.20
Wildbrook, Taibach 08.30
Goytre Road 08.35
Crescent 08.37

Llwybr 551 Margam

  • Gweithredwr: DJ Thomas
  • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Margam Park Village 08.15
Tollgate Park (by footbridge) 08.30
Twelve Knights 08.32
Groeswen 08.34
The Mount, Taibach 08.36
Taibach (British Steel Entrance) 08.38
British Legion 08.40
Health Centre (Water Street) 08.45
Hospital Road 08.48

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.