Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trafnidiaeth

Gwybodaeth trafnidiaeth a teithio

Amserlenni Bysiau Ysgol

Amserlenni Bysiau Ysgol

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

Adnewyddu eich cerdyn bws

Mae’r tocynnau bws yn nawr cael eu uniongyrchol o Tranidiaeth Cymru

Amnewid tocyn bws ar goll neu wedi'u difrodi

Gwneud cais i amnewid tocyn bws

Gwybodaeth am Deithio

Llwybrau ac amserlenni ar gyfer teithiau bws a thrên ar draws Cymru

Gweithredwyr Cludiant Cymunedol

Cludiant Cymunedol

Tocyn teithio ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig tocynnau bws gostyngol i bobl ifanc 16-21 oed

ADY Trafnidiaeth

Rydym yn darparu cludiant i blant ag anghenion addysgol arbennig

Rhoi gwybod am safle bws sydd wedi'i ddifrodi

Rhoi gwybod am safle bws sydd wedi'i ddifrodi