Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgol Gynradd Cwmafan

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Lwybr 420 Bryn

  • Gweithredwr: Llynfi Coaches
  • Ffôn: 07824 470 010
Safle Bws Amser
Maesteg Road 08.25
Bryngurnos St (all stops) 08.28 - 08.33

Llwybr 421 Pontrhydyfen

  • Gweithredwr: Forge Travel
  • Ffôn: 01656 733333
Pickup and/or setting down points Departure times
Oakwood (Aqueduct end) 08.25
Main Road 08.28
Efail Fach 08.30
Dan y Bont, Pontrhydyfen 08.40

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.