Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YGG Castell Nedd

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.50 yb

Llwybr 590 Cilfrew, Aberdulais, Tonna

  • Gweithredwr: Cymru Coaches
  • Ffôn: 01792 583610
Safle Bws Amser
Main Road, Bryncoch 08.00
Cilfrew 08.10
Fforest Hill 08.15
Ynysgerwyn 08.20
Tonna Hospital 08.25
Tonna 08.30

Llwybr 591 Tonmawr, Pontrhydyfen

  • Gweithredwr: Forge Travel
  • Ffôn: 01656 733333
Safle Bws Amser
Oakwood 08.02
Pontrhydyfen 08.05
Efail Fach 08.09
Tonmawr 08.14
The Hollins (near Crynant School 08.20

Tacsi a Gwasanaethau Bwydo

  • Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda.

Llwybr 589 Sgiwen

  • Gweithredwr: Select Local Bus
  • Ffôn: 07967 929054
Safle Bws Amser
Park Avenue 07.50
Drummau Park 07.55
New Road (Colliers Arms) 08.05
New Road (Candoo) 08.07
Crymlyn Gardens 08.12
Crymlyn Road 08.14
Pen Yr Alley 08.15
Caewathan 08.20

Llwybr 592 Bryncoch, Dyffryn

  • Gweithredwr: Dial a Dap Taxis
  • Ffôn:: 07814 833006

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.