Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

St Joseph's RC Juniors & Infants

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Llwybr 412 Margam Village

  • Gweithredwr: Llynfi
  • Ffôn: 07824 470010
Safle Bws Amser
Margam Park Village 08.15
Eglwys Nunnydd 08.18
Tollgate 08.25
Twelve Knights 08.26
Margam Co-op 08.30
Mount Motors (Taibach) 08.35
Taibach Legion 08.38

Llwybr 418 Cwmavon, Baglan

  • Gweithredwr: Llynfi
  • Ffôn: 07824 470010
Safle Bws Amser
Pine Valley 08.00
Cefn Coed bus stop 08.01
Aelfryn Terrace 08.03
Aneddfan bus stop 08.05
Bethania Chapel 08.08
Cae Glas 08.10
St Catherine's Church 08.20
Tyn y Twr 08.21
Maes Ty Canol 08.22
Willow Grove 08.23
Old Road/Crawford 08.26

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.