Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

St Joseph's RC Primary School, Neath

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.40 yb

Llwybr 582 Briton Ferry

  • Gweithredwr: Select Local Bus
  • Ffôn: 07967929054
Safle Bws Amser
Olive Branch Crescent, Briton Ferry 08.25
Brynhyfryd Road, Briton Ferry 08.27
Shelone Terrace, Briton Ferry 08.29
Neath Road, Briton Ferry 08.31

 

Llwybr 583 Bryncoch, Caewern, Skewen, Llandarcy

  • Gweithredwr: Clydach Taxis
  • Ffôn: 01792 843373
Safle Bws Amser
Rhos 07.57
Main Road, Bryncoch 08.02
Neath Abbey 08.07
Burrows Road 08.11
Pen yr Alley 08.13
Wern Road 08.17
Winifred Road 08.19
New Road, Skewen 08.22

 

Tacsi a Gwasanaethau Bwydo

Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda.

Llwybr 588 Tonmawr

  • Gweithredwr: Dial a Dap
  • Ffôn: 07814 833006

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.