Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

St Josephs RC Clydach

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen, neu cysylltwch a Chyngor Castellnedd Port Talbot ar 01639686939

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Llwybr 938 Cwmllynfell

  • Gweithredwr: Clydach Taxis
  • Ffôn: 01792 843373
Safle bws Amser
Pen y Bryn, Cwmllynfell 08.00
Graig Newydd, bus stop at lights 08.12
Cilmaengwyn Road 08.15
Ynysmeudwy Road 08.18
Bottom of Graig Road, Alltwen 08.25
Junction of Lon Tan yr Allt/Alltwen Hill 08.34
Tacsi a gwasanaethau bwydo

Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda.

Llwybr 940 Pontardawe

  • Gweithredwr: DJ Thomas
  • Ffôn: 01639 635502

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.