Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffordd & Cynnal a Chadw Llwybr

Glanhau

Mae'r Cyngor yn gyfrifol am y gwasanaethau canlynol

  • Torri ymylon gwair trefol
  • Glanhau strydoedd, ysgubo a chasglu sbwriel
  • Chwistrellu a chael gwared o chwyn ar y Stryd
  • Glanhau a ailosod arwyddion
  • Glanhau sianeli draenio a rhigolau
  • Clirio gordyfiant
  • Cynnal a chadw coed
  • Gweithgareddau gorfodi

Os oes gennych broblem gyda ffordd neu lwybr yn eich cymuned, gallwch roi gwybod ar-lein neu ffoniwch 01639 686868

Cynnal a Chadw

Mae'r Cyngor yn cynnal rhwydwaith o 804 cilomedr o briffordd.  Mae'r rhwydwaith priffyrdd yn hanfodol i bobl Castell-nedd Port Talbot ac ymwelwyr gan ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn bywyd bob dydd gan unigolion a busnesau lleol.

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth am: