Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Beth mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig?

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig (GRhT) yw cytundeb gyfreithiol taw i caniatau ni neu'r heddlu'n enfogi rheoleiddiadau yn cynnwys:

 • Llinellau melyn dwbl
 • Terfyn cyflymder
 • Parcio ar y stryd
 • Strydoedd un ffordd
 • Arafu Traffig
 • Meysydd Parcio

Sut mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig yn cael eu gwneud?

Mae GRhT yn gallu parhau am gyfnod amhenodol. Os mae'r Cyngor yn angen i addasu neu diddymu GRhT, rhaid y Cyngor yn canlyn y trefn wedi defnyddio i cael eu gwneud.

Ymgynghori

Ar ôl i’r cynnig gael ei gyflwyno, mae’n rhaid cynnal ymgynghoriad.

Bydd angen ceisio barn y chynghorwyr lleol a chynghorau plwyf, y gwasanaethau argyfwng a weithiau sefydliadau eraill megis  gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus lleol.

Ymgynghorir â thrigolion lleol, masnachwyr a grwpiau cymunedol y mae'n debygol y bydd y gorchymyn yn effeithio arnynt pan fo'n briodol.

Gall y cynnig gael ei ddiwygio ar ôl yr ymgynghoriad.​

Hysbyseb

Mae’r GRhT yn cael ei hysbysebu yn y wasg leol ac yn y ffyrdd yr effeithir arnynt.

Mae gwrthwynebiadau'n cysidro drwy y trefn Cyngor addas, cyn penderfynir sut y bydd y mater yn cael ei ddatblygu.

Gwneud y gorchymyn

Bydd y GRhT yn cael eu gwneud yn ffurfiol a actifadu.

Gall y weithdrefn hon gymryd misoedd i’w cwblhau, arbennig os oherwydd yr gwrthwynebiadau, yr GRhT yn cael ei newid ac ail-hysbyseb.

Gwrthwynebiadau i Orchmynion Rheoleiddio Traffig Arfaethedig

Os rhywun eisiau i cwestiynu y dilysrwydd o'r Rheoleiddio, neu ei grymoedd ar sail taw nid ydynt yn y grymoedd perthnasol o'r Deddf, neu unrhyuw rhan o'r Deddf wedi gydymffurfio â heb fod, gall y person hwnnw, o fewn chwe wythnos o'r dyddiad gwneir yr Rheoleiddio, gwneud cais i'r Uchel Llys.

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (Yn Saesneg)

Off Street Parking Places (Amendment) Order 2023

NOTICE is hereby given that Neath Port Talbot Council on the 21st day of November 2023 made an amendment to the Neath Port Talbot County Borough Council (Off-Street Parking Places) Order 2021 made on 9th March 2021, the effect of which is as set out in the  schedule below.

A copy of the amended Order can be inspected on the Council’s Internet Website

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any  requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person, may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule - Amendment to Neath Port Talbot County Borough Council (Off-Street Parking Places) Order 2021

The Schedule in the Neath Port Talbot County Borough Council (Off Street Parking Places) Order 2021 (hereinafter referred to as the “Principal Order”) is hereby replaced and  substituted with the Schedule set out in this Notice and the aforesaid “Principal Order” will hereinafter be read and construed accordingly.

The Neath Port Talbot County Borough Council (Off Street Parking Places) (Amendment) Order 2022 is hereby revoked.

Name of the parking place Date at which the order will come into effect in relation to parking place Position in which vehicles may wait Classes of vehicle Days of operation of parking place Hours of operation of parking place Maximum period for which vehicle may wait Scale of charges Parking permits Bands
St Mary’s Car Park
Port Talbot
8th January
2024
Wholly within a
parking bay
other than a
disabled parking
space applies to
(i) to (iii) of
column 4
herein. Wholly
within a parking
space applies to
(iv) & (v) of
column 4
herein.
(i) motor cars
within
provision of
section 136 (2)
(a) of the Act
(ii) motor cycles
as defined in
section 136(4)
of the Act
(iii) motor
vehicles
constructed or
adapted for the
use for the
conveyance of
goods or burden
the unladen
weight of which
does not exceed
1525kg
(iv) invalid
carriages
(v) disabled
persons
vehicles

Monday to
Saturday
inclusive
excluding
Christmas
day

 

 

 

 

Sunday

8.00am to 18.00pm

 

 

 

 

 

 

 

9.00am to 17.00pm

10 hours

 

 

 

 

 

 

 

 

8 hours

Up to 1 hour £1.75
1-2 hours £2.30
2-3 hours £2.85
3-4 hours £3.30
All Day £3.80

 

 

£1.00 all day

1 months - £75.00

3 months -£200.00

6 months - £300.00

9 months - £400.00
12 months - £500.00

A
Multi-storey Car
Park Port Talbot
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

As above

 A
Station Road Car
Park Port Talbot
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

As above

 A
Bethany Square Car
Park Port Talbot
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

As above

 A
Harbourside -
Parkway Car Park
Port Talbot
As above As above As above

Monday to
Saturday
inclusive
excluding
Christmas
day


Sunday

8.00am to 18.00pm

 

 

 

9.00am – 17.00pm

 As above

 

 

 

 

8 hours

 £3.80 all day

 

 

 

£3.80 all day

As above

 

 

 

 

As above

 B
Heilbron Way Car
Park Port Talbot
As above As above As above

Monday to
Saturday
inclusive
excluding
Christmas
Day

As above

As above

As above

As above

 B
Civic Centre Car
Park Port Talbot
As above As above  As above

Saturday

 


Sunday

8.00am to 18.00pm

 

9.00am to 17.00pm

10 hours

 

 

8 hours

Up to 1 hour £1.75
1-2 hours £2.30
2-3 hours £2.85
3-4 hours £3.30
All Day £3.80
£1.00 All Day

 N/A

 A
Ocean Way Car
Park Port Talbot
As above As above As above

Monday to
Sunday
inclusive
1st April -30th
September


Monday to
Sunday
inclusive
1st October –
31st March

8.00am to 20.00pm

 

 

 


8.00am to 20.00pm

12 hour period

 

 

 


12 hour period

Flat rate £4.00

 

 

 


Flat rate £2.00

 N/A

 C
Bay View Car Park
Port Talbot
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

N/A 

 C
Scarlet Avenue Car
Park Port Talbot
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

 N/A

 C
Victoria Road Car
Park Port Talbot
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

 N/A

 C
Afan Forest Park
Car Park Port
Talbot
As above As above As above

Monday to
Sunday
inclusive
excluding
Christmas
day

8.00am to 18.00pm

10 hours

Up to 1 hour £1.00


Up to 4 hours £2.50


£3.50 All Day

£52 per annum

 
Multi-storey Car
Park Neath
As above As above As above

Monday to
Saturday
inclusive
excluding
Christmas
Day


Sunday

06.00am to 23.00pm

 

 


07.30am to 20.30pm

17 hours

 

 

 


13 hours

Up to 1 hour £1.75
1-2 hours £2.30
2-3 hours £2.85
3-4 hours £3.30
All Day £3.80
£1.00 All Day

1 months - £75.00
3 months - £200.00
6 months - £300.00
9 months - £400.00
12 months - £500.00

 A
Rosser Street Car
Park Neath
As above As above As above

Monday to
Saturday
inclusive
excluding
Christmas
Day


Sunday

8.00am to 18.00pm

 

 


9.00am to 17.00pm

10 hours

 

 

 


8 hours

As above

As above

 A
High Street Car
Park Neath
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

As above

 A
Milland Road Car
Park Neath
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

As above

 A
Gnoll Park Car
Park Neath
As above As above As above

Monday to
Sunday
inclusive
excluding
Christmas
day 

8.00am to 18.00pm

10 hours

Up to 4 hours £2.80


£3.80 All Day

£56 per annum

 N/A
Herbert Street
(Upper) Car Park
Pontardawe
As above As above As above

Monday to
Saturday
inclusive
excluding
Christmas
Day


Sunday

8.00am to 18.00pm

 

 


9.00am to 17.00pm

10 hours

 

 

 


8 hours

Up to 1 hour Free
1-2 hours £2.30
2-3 hours £2.85
3-4 hours £3.30
All Day £3.80
£1.00 All Day

1 months - £75.00
3 months - £200.00
6 months - £300.00
9 months - £400.00
12 months - £500.00

 A
Herbert Street
(Lower) Car Park
Pontardawe
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

As above

 A
High Street Car
Park Pontardawe
As above As above As above

As above

As above 

As above

As above

As above

 A
By-Pass Car Park
Short Stay
Pontardawe
As above As above As above

As above

As above

As above

As above

As above

 A
By-Pass Car Park
Long Stay
Pontardawe
As above As above As above

As above

As above

As above

 Flat rate £3.80

As above

 A

DATED 20th October 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 32, 33, 34, 35 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter  referred to as “The Act of 1984”) and of all other powers it enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Amendment Order:-

 1. This Order shall come into operation on the 8th day of January 2024 and may be cited as the Neath Port Talbot County Borough Council (Off-Street Parking Places) (Amendment) Order 2023
 2. .
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the Interpretation of an Act of Parliament.
 3. The Neath Port Talbot County Borough Council (Off Street Parking Places)
  (Amendment) Order 2022 is hereby revoked.
 4. The Schedule in the Neath Port Talbot County Borough Council (Off Street Parking Places) Order 2021 (hereinafter referred to as the “Principal Order”) is hereby replaced and substituted with the Schedule set out in this Notice and the aforesaid “Principal Order” will hereinafter be read and construed accordingly.

Prohibition of Waiting, Loading or Unloading At Any Time Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 21st November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

The Order will come into force on the 27th November 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule 1 – Prohibition of Waiting, Loading or Unloading at Any Time

 • Gwernant, Cwmllynfell (west side)

  From a point approximately 71 metres south of its junction with Heol y Coedcae for a distance of approximately 24 metres in a southerly direction.
 • Y Clos, Cwmllynfell (both sides)

  From its junction with Gwernant for a distance of approximately 10 metres in a westerly direction.

DATED 24th NOVEMBER 2022
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of their powers under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order: -

 1. This Order shall come into operation on the 27th November 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Gwernant and Y Clos, Cwmllynfell) (Prohibition of Waiting, Loading or Unloading at Any Time) Order 2023”.
 2. .
  1.  In this Order –
   • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;
   • “Universal Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000.
  2. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or  Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  3. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the  Interpretation of an Act of Parliament.
 3. Save as provided in Articles 4 and 5 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in the Schedule of this Order.
 4. Nothing in Article 3 shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the lengths of sides of roads specified therein for so long as may be necessary to enable: -
  1. A person to board or alight from a vehicle;
  2. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
   • Building, industrial or demolition operations;
   • The removal of any obstruction to traffic;
   • The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose
   of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road.
 5. The prohibitions imposed by Article 3 of this Order shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

(Revocation) and (30mph Speed Limits) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 16th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website

The Order will come into force on the 24th November 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule 1 - Revocation

To revoke any speed limit orders in so far as it relates to the length of roads set out in Schedule 2 of this Order

Schedule 2 - Proposed 30mph speed limit

2.1 A4063 Pen Y Bryn/Maesteg Road

From a point approximately 40 metres in a southerly direction from its junction with Brynheulog Road for a distance of approximately 1062 metres in a north easterly then northerly direction.

DATED 21st November 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

 

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as the Act of 1984) and of all other powers it enabling and after consultation with the Chief  Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby makes the following order:-

 1. This Order shall come into operation on the 24th day of November 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (A4063 Pen Y Bryn/Maesteg Road, Croeserw, Cymmer)(Revocation)(30mph Speed Limit) Order 2023".
 2. .
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the  Interpretation of an Act of Parliament.
 3. The provision of all existing Speed Limit Orders made under the Road Traffic Regulation Act 1984 (or under any enactment which preceded that Act) are hereby revoked in so far as they relate to the length of road specified in the Schedule of this Order.
 4. No person shall cause or permit any vehicle to be driven at a speed in excess of 30 miles per hour on the length of road specified in the Schedule of this Order.

(Revocation, prohibition of waiting, loading or unloading at any time, prohibition of motor vehicles except for access) and (traffic calming) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 13th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the  effect of which is as set out in the Schedules below.

A copy of the Order can be inspected on the Council’s Internet Website

The Order will come into force on the 17th November 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any  requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule

Schedule 1 - Revocation

 • Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the side and length of road set out in Schedules 2, 3, 4 and 5 of this Order.

Schedule 2 - Prohibition Of Waiting, Loading And Unloading At Any Time

2.1 Village Road, Aberavon (North East Side)

 • From its junction with the northern kerbline of Village Gardens to its junction with the southern kerbline of Brooklyn Gardens, a distance of approximately 136 metres

2.2 Village Road, Aberavon (North East Side)

 • From its junction with the southern kerbline of Village Gardens to a point approximately 38 metres south west thereof.

2.3 Village Road, Aberavon (North East Side)

 • From its junction with the northern kerbline of Pentre Afan to a point approximately 7 metres north west thereof.

2.4 Village Road, Aberavon (North East Side)

 • From a point approximately 52 metres north west of its junction with the northern kerbline of Pentre Afan to a point approximately 147 metres north west of its junction with the northern kerbline of Pentre Afan, a distance of approximately 95 metres

2.5 Village Road, Aberavon (North East Side)

 • From its junction with the southern kerbline of Pentre Afan to a point approximately 39 metres south east thereof.

2.6 Village Road, Aberavon (North West Side)

 • From a point approximately 186 metres south west of its junction with the southern kerbline of Baglan Way to a point approximately 282 metres south west of its junction with the southern kerbline of Baglan Way, a distance of approximately 96 metres.

2.7 Village Road, Aberavon (North West Side)

 • From a point approximately 326 metres south west of its junction with the southern kerbline of Baglan Way to a point approximately 417 metres south west of its junction with the southern kerbline of Baglan Way, a distance of approximately 91 metres.

2.8 Village Road, Aberavon (Both Sides)

 • From its junction with the north eastern kerbline of Village Road to a point approximately 14 metres south east thereof.

2.9 Pentre Afan, Aberavon (Both Sides)

 • From its junction with the north eastern kerbline of Village Road to a point approximately 10 metres north east thereof.

2.10 Brooklyn Gardens, Aberavon (South Side)

 • From its junction with the north eastern kerbline of Village Road to a point approximately 11 metres south east thereof.

Schedule 3 - Prohibition Of Motor Vehicles Except For Access

3.1 Village Gardens, Aberavon

 • For its entire length

3.2 Pentre Afan, Aberavon

 • For its entire length

DATED 15th November 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 1, 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the 17th day of November 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Village Road, Village Gardens, Pentre Afan and Brooklyn Gardens, Aberavon) (Revocation, Prohibition of Waiting, Loading or Unloading At Any Time and Prohibition of Motor Vehicles Except for Access) Order 2023.
 2. .
  1. In this Order:-
   • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the  Transport Act 1985;
   • “Universal Service Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000.
  2. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the article or schedule bearing that number in this Order.
  3. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 3. Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the sides of lengths of roads as set out in the Schedules of this Order.
 4. Save as provided in Articles 6 and 7 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait, load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in the Schedule 1 of this Order.
 5. Save as provided in Articles 6 (B) (C) (D) (F), 7 and 8 of this Order, no person shall cause or permit any vehicle to proceed or be driven across those sides of lengths of roads set out in Schedule 2 of this Order.
 6. Nothing in Article 4 and 5 shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the lengths and sides of roads specified therein for so long as may be necessary to enable:-
  1. a person to board or alight from the vehicle
  2. the vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely:-
   1. building, industrial or demolition operation;
   2. the removal of any obstruction to traffic;
   3. the laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said side of road of any sewer or of any main, pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or of any telecommunications apparatus as defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. the vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a local authority or of a water authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. the vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. For or in connection with mechanical road cleansing or mechanical refuse collection.
 7. The prohibitions imposed by Article 4 and 5 shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.
 8. The prohibition imposed by Article 5 of this Order shall not apply to vehicles proceeding or being driven across those sides of lengths of roads set out in Schedule 2 to this Order for the purposes of obtaining access to land or premises situated on, under or abutting those lengths of roads or for the conveyance of persons or goods to or from any premises situated on or adjacent to those lengths of road.

(Revocation, prohibition of waiting, loading or unloading at any time, prohibition of motor vehicles except for access) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 13th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Sections 1, 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedules below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website

The Order will come into force on the 17th November 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule

Schedule 1 - Revocation

 • Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the side and length of road set out in Schedules of this Order.

Schedule 2 - Prohibition Of Waiting, Loading And Unloading At Any Time

2.1 Village Road, Aberavon (North West Side)

From a point approximately 210 metres south west of its junction with the southern kerbline of Baglan Way to a point approximately 256 metres south west of its junction with the southern kerbline of Baglan Way, a distance of approximately 46 metres.

2.2 Village Road, Aberavon (North East Side)

From its junction with the north eastern kerbline of Brooklyn Gardens to a point approximately 12 metres north east thereof.

2.3 Brooklyn Gardens, Aberavon (North Side)

From its junction with the north eastern kerbline of Village Road to a point approximately 12 metres south east thereof.

Schedule 3 - Prohibition Of Motor Vehicles Except For Access

3.1 Village Gardens, Aberavon

For its entire length

DATED 15th November 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 1, 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the 17th day of November 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Village Road and Brooklyn Gardens, Aberavon) (Revocation, Prohibition of Waiting, Loading or Unloading At Any Time and Prohibition of Motor Vehicles Except for Access) Order 2023.
 2. .
  1. In this Order:-
   • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the  Transport Act 1985;
   • “Universal Service Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000.
  2. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the article or schedule bearing that number in this Order.
  3. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 3. Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the sides of lengths of roads as set out in the Schedules of this Order.
 4. Save as provided in Articles 6 and 7 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait, load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in the Schedule 1 of this Order.
 5. Save as provided in Articles 6 (B) (C) (D) (F), 7 and 8 of this Order, no person shall cause or permit any vehicle to proceed or be driven across those sides of lengths of roads set out in Schedule 2 of this Order.
 6. Nothing in Article 4 and 5 shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the lengths and sides of roads specified therein for so long as may be necessary to enable:-
  1. a person to board or alight from the vehicle
  2. the vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely:-
   1. building, industrial or demolition operation;
   2. the removal of any obstruction to traffic;
   3. the laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said side of road of any sewer or of any main, pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or of any telecommunications apparatus as defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. the vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a local authority or of a water authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. the vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. For or in connection with mechanical road cleansing or mechanical refuse collection.
 7. The prohibitions imposed by Article 4 and 5 shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.
 8. The prohibition imposed by Article 5 of this Order shall not apply to vehicles proceeding or being driven across those sides of lengths of roads set out in Schedule 2 to this Order for the purposes of obtaining access to land or premises situated on, under or abutting those lengths of roads or for the conveyance of persons or goods to or from any premises situated on or adjacent to those lengths of road.

(Revocation) and (20mph Speed Limit) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 30th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website

The Order will come into force on the 8th December 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule

Schedule 1 - Revocation

To revoke any speed limit orders in so far as it relates to the length of road set out in Schedule 2 of this Order

Schedule 2 - 20mph Speed Limit

2.1 Tan y Rhiw Road, Resolven

 • From its junction with Neath Road for a distance of approximately 572 metres in a south easterly then north easterly then southerly and finally easterly direction.

DATED 5th December 2023

M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as the Act of 1984) and of all other powers it enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby makes the following order:-

 1. This Order shall come into operation on the 8th day of December 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Tan y Rhiw, Resolven) (Revocation) (20mph Speed Limit) Order 2023.
 2. .
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered article or schedule is a reference to the article or schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 3. The provisions of all existing Speed Limit Orders made under the Road Traffic Regulation Act 1984 (or under any enactment which preceded that Act) are hereby revoked in so far as they relate to the length of road specified in the Schedule of this Order.
 4. No person shall cause or permit any vehicle to be driven at a speed in excess of 20 miles per hour on the length of road specified in the Schedule of this Order.

(Revocation) and (20mph Speed Limit) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 30th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website

The Order will come into force on the 8th December 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule

Schedule 1 - Revocation

To revoke any speed limit orders in so far as it relates to the length of road set out in Schedule 2 of this Order

Schedule 2 - 20mph Speed Limit

2.1 Ten Acre Wood, Margam

 • From its junction with A48 for a distance of approximately 512 metres in a north easterly then westerly direction.

2.2 Margam Orangery Access Lane, Margam

 • From its junction with Ten Acre Wood for a distance of approximately 322 metres in a north easterly then an easterly direction.

2.3 Crugwyllt Fawr Access Road, Margam

 • From a point approximately 372 metres north east of its junction with the A48, Margam for a distance of approximately 1250 metres in an easterly, northerly, north westerly then westerly direction

DATED 5th DECEMBER 2023

M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as the Act of 1984) and of all other powers it enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby makes the following order:-

 1. This Order shall come into operation on the 8th day of December 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Ten Acre Wood/Margam Orangery Access Road/Crugwyllt Fawr Access Road, Margam) (Revocation) (20mph Speed Limit) Order 2023.
 2. .
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered article or schedule is a reference to the article or schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 3. The provisions of all existing Speed Limit Orders made under the Road Traffic Regulation Act 1984 (or under any enactment which preceded that Act) are hereby revoked in so far as they relate to the length of road specified in the Schedule of this Order.
 4. No person shall cause or permit any vehicle to be driven at a speed in excess of 20 miles per hour on the length of road specified in the Schedule of this Order.

(Revocation) and (20mph Speed Limit) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 16th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website.

The Order will come into force on the 24th November 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule

Schedule 1 - Revocation

To revoke any speed limit orders in so far as it relates to the length of road set out in Schedule 2 of this Order

Schedule 2 - Proposed 20mph Speed Limit

2.1 Onllwyn Road, Onllwyn

 • From a point approximately 137 metres north of its junction with Wembley Avenue, to a point approximately 264 metres north of its junction with Wembley Avenue, a total distance of approximately 127m.

DATED 21st November 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as the Act of 1984) and of all other powers it enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby makes the following  order:-

 1. This Order shall come into operation on the 24th day of November 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Onllwyn Road, Onllwyn) (Revocation) (20mph Speed Limit) Order 2023.
 2. .
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered article or schedule is a reference to the article or schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 3. The provisions of all existing Speed Limit Orders made under the Road Traffic Regulation Act 1984 (or under any enactment which preceded that Act) are hereby revoked in so far as they relate to the length of road specified in the Schedule of this Order.
 4. No person shall cause or permit any vehicle to be driven at a speed in excess of 20 miles per hour on the length of road specified in the Schedule of this Order.

(Revocation) and (20mph Speed Limit) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 16th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website.

The Order will come into force on the 24th November 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule

Schedule 1 - Revocation

To revoke any speed limit orders in so far as it relates to the length of road set out in Schedule 2 of this Order

Schedule 2 - Proposed 20mph Speed Limit

2.1 Ty Llwyd, Bryncoch

 • From a point approximately 24 metres west of where Farmers Road ends and Ty Llwyd begins, to a point approximately 404 metres north-west thereof.

DATED 21st November 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as the Act of 1984) and of all other powers it enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby makes the following order:-

 1. This Order shall come into operation on the 24th day of November 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Ty Llwyd, Bryncoch)) (Revocation) (20mph Speed Limit) Order 2023.
 2. .
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered article or schedule is a reference to the article or schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 3. The provisions of all existing Speed Limit Orders made under the Road Traffic Regulation Act 1984 (or under any enactment which preceded that Act) are hereby revoked in so far as they relate to the length of road specified in the Schedule of this Order.
 4. No person shall cause or permit any vehicle to be driven at a speed in excess of 20 miles per hour on the length of road specified in the Schedule of this Order.

(Revocation) and (20mph Speed Limit) Order 2023

NOTICE is given that the Council on the 16th November 2023 made an Order in pursuance of its powers as contained in Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the Order and plan can be inspected on the Council’s Internet Website.

The Order will come into force on the 24th November 2023.

If any person wishes to question the validity of the Order or of any of its powers on the  grounds that it or they are not within the powers conferred by the Act or that any requirements of the Act or of any instrument made under the Act has not been complied with, that person may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for that purpose to the High Court.

Schedule

Schedule 1 - Revocation

To revoke any speed limit orders in so far as it relates to the length of road set out in Schedule 2 of this Order

Schedule 2 - Proposed 20mph Speed Limit

2.1 Glan Rhyd Road, Pontardawe

 • From its junction with Ty’n y Pant Road, to a point approximately 194 metres east thereof.

DATED 21st November 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Section 84 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as the Act of 1984) and of all other powers it enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby makes the following  order:-

 1. This Order shall come into operation on the 24th day of November 2023 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Glan Rhyd Road, Pontardawe) (Revocation) (20mph Speed Limit) Order 2023.
 2. .
  1. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered article or schedule is a reference to the article or schedule bearing that number in this Order.
  2. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of an Act of Parliament.
 3. The provisions of all existing Speed Limit Orders made under the Road Traffic Regulation Act 1984 (or under any enactment which preceded that Act) are hereby revoked in so far as they relate to the length of road specified in the Schedule of this Order.
 4. No person shall cause or permit any vehicle to be driven at a speed in excess of 20 miles per hour on the length of road specified in the Schedule of this Order.

(Revocation) (Prohibition Of Waiting, Loading and Unloading At Any Time) (Prohibition of Waiting at any time) and (Prohibition Of Right Turn) Order 2024

Statement of reason

The order is necessary to prevent indiscriminate parking and regulate traffic manoeuvres in the interest of road safety.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Sections 1, 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 17th January 2024.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedules

Schedule 1 - Revocations

1.1 Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the side and length of road set out in Schedule 2, 3 and 4 of this Order.

Schedule 2 - Prohibition of Waiting, Loading and Unloading at Any Time

2.1 Clos Olympaidd, Sandfields (North East Side)

From its junction with the north western kerbline of The Princess Margaret Way to a point approximately 14 metres north east thereof.

2.2 Clos Olympaidd, Sandfields (South West Side)

From its junction with the north western kerbline of The Princess Margaret Way to a point approximately 9 metres north east thereof.

2.3 The Princess Margaret Way, Sandfields (North West Side)

From its junction with the north eastern kerbline of Clos Olympaidd to a point approximately 10 metres north west thereof.

2.4 The Princess Margaret Way, Sandfields (North West Side)

From its junction with the south western kerbline of Clos Olympaidd to a point approximately 14 metres south west thereof.

2.5 Channel View, Sandfields (North East Side)

From its junction with the north western kerbline of Porth y Gwyddel to a point approximately 10 metres north east thereof.

2.6 Channel View, Sandfields (North East Side)

From its junction with the south eastern kerbline of Porth y Gwyddel to a point approximately 10 metres south west thereof.

2.7 Channel View, Sandfields (South West Side)

From its junction with the north western kerbline of The Princess Margaret Way to its junction with the south eastern kerbline of Golwg y Madjoe, a distance of approximately 40 metres in a north westerly direction.

2.8 Channel View, Sandfields (South West Side)

From its junction with the north western kerbline of Golwg y Madjoe to a point approximately 9 metres north east thereof.

2.9 Porth y Gwyddel, Sandfields (Both Sides)

From its junction with the north western kerbline of Channel View to a point approximately 10 metres north east thereof.

2.10 Golwg y Madjoe, Sandfields (Both Sides)

From its junction with the south western kerbline of Channel View to a point approximately 10 metres south east thereof.

Schedule 3 – Prohibition of Waiting At Any Time

3.1 Channel View, Sandfields (North East Side)

From a point approximately 10 metres south west of its junction with the south eastern kerbline of Porth y Gwyddel and a point approximately 39 metres south west of its junction with the south eastern kerbline of Porth y Gwyddel, a distance of approximately 29 metres in a south westerly direction.

Schedule 4 – Prohibition of Right Turn

4.1 Clos Olympaidd, Sandfields.

At its junction with The Princess Margaret Way.

DATED 18th DECEMBER 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of their powers under Sections 1, 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into force on the day of 2024 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (Clos Olympaidd, The Princess Margaret Way, Channel View, Porth y Gwyddel and Golwg y Madjoe, Sandfields, Port Talbot) (Revocation) (Prohibition of Waiting Loading and Unloading At Any Time) (Prohibition of Waiting at any Time) and (Prohibition of Right Turn) Order 2024”.
  1. In this Order –
   • “Disabled Person’s Vehicle” has the same meaning as in The Local Authorities’ Traffic Orders (Exemptions for Disabled Persons) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
   • “Disabled Persons Badge” has the same meaning as in The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
   • “Parking Disc” means a parking disc issued by a Local Authority, capable of showing the quarter hour period during which a period of waiting begins;
   • “Relevant Position” has the same meaning as in The Disabled Persons (Badges for Motor Vehicles) (Wales) (Amended) Regulations 2000;
   • “Public Services Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and “local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;
   • “Universal Service Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000.
  2. Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  3. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the Interpretation of an Act of  Parliament.
 2. Any existing no waiting, loading or unloading at any time or no waiting at any time Orders (if any) are hereby revoked only in so far as they relate to the sides and lengths of roads set out in the Schedules of this Order.
 3. Save as provided in Articles 8 and 10 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait, load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in Schedule 1 of this Order.
 4. Save as provided in Articles 7, 8, 9 and 10 of this Order no person except on the direction of a Police Constable in uniform or of a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait at any time on the length of side of road as set out in the Schedule 2 of this Order.
 5. No person shall cause or permit any vehicle to make a right turn manoeuvre from Clos Olympaidd onto The Princess Margaret Way as set out in Schedule 3 of this Order.
 6. Nothing in Article 5 of this Order shall render it unlawful to cause or permit a Disabled Person’s Vehicle which displays in the relevant position a Disabled Person’s Badge and a parking disc (on which the driver, or other person in charge of the vehicle, has marked the time at which the period of waiting began) to wait on the lengths of sides of roads referred to in the Article for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same length of side of road on which that vehicle had previously been waiting).
 7. Nothing in Article 4 and 5 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the lengths of sides of roads specified therein for so long as may be necessary to enable: -
  1. A person to board or alight from a vehicle;
  2. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
   1. Building, industrial or demolition operations;
   2. The removal of any obstruction to traffic;
   3. The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Services Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road.
 8. Nothing in Article 5 of this Order shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the length of side of road specified therein for so long as may be necessary to enable goods to be loaded and unloaded from the vehicle.
 9. The prohibitions imposed by Article 4 and 5 of this Order shall not apply to Police, Fire, Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

""

(Prohibition Of Waiting, Loading Or Unloading At Any Time) And (Speed Cushions) Order 2024

Statement of reason

The orders and scheme are necessary to prevent indiscriminate parking practices and reduce vehicular speeds in the interest of road safety.

NOTICE is given that the Council intends to make an Order under Sections 1, 2 and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984, the effect of which is as set out in the Schedule below.

A copy of the draft Order, plan and statement of reasons can be inspected on the Council’s Internet Website

Any objections should be submitted in writing, setting out the reasons thereof, to reach the Head of Engineering and Transport, The Quays, Baglan Energy Park SA11 2GG by 17th January 2024.

If you have any further enquiries regarding this notice please send your email to: environment@npt.gov.uk

Schedules

Schedule 1 – Revocation

1.1 Any existing Orders are hereby revoked only in so far as they relate to the sides and lengths of roads set out in Schedule 2 and 3 of this Order.

Schedule 2 – Prohibition of Waiting, Loading or Unloading at Any Time

2.1 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe (South West Side)

From a point opposite and in line with the western kerbline of Clos Nant Ddu to a point approximately 92 metres south west thereof.

2.2 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe (South West Side)

From a point approximately 104 metres south west of a point opposite and in line with the western kerbline of Clos Nant Ddu to a point approximately 277 metres south west of a point opposite and in line with the western kerbline of Clos Nant Ddu, a distance of approximately 173 metres in a south westerly direction.

2.3 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe (North East Side)

From its junction with the western kerbline of Clos Nant Ddu to a point
approximately 40 metres south west thereof.

2.4 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe (North East Side)

From its junction with the eastern kerbline of Clos Nant Ddu to a point approximately 23 metres north east thereof.

2.5 Clos Nant Ddu, Pontardawe (East Side)

From its junction with the north eastern kerbline of B4603 Ynysmeudwy Road to a point approximately 14 metres north thereof.

2.6 Clos Nant Ddu, Pontardawe (West Side)

From its junction with the north eastern kerbline of B4603 Ynysmeudwy Road to a point approximately 18 metres north thereof.

Schedule 3 – Traffic Calming Measures In The Form Of Speed Cushions
(1.6m wide x 2m long x 65mm high)

3.1 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe.

A set of speed cushions will be placed on B4603 Ynysmeudwy Road at a point approximately 260 metres south west of its junction with Clos Nant Ddu.

3.2 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe.

A set of speed cushions will be placed on B4603 Ynysmeudwy Road at a point approximately 200 metres south west of its junction with Clos Nant Ddu.

3.3 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe.

A set of speed cushions will be placed on B4603 Ynysmeudwy Road at a point approximately 140 metres south west of its junction with Clos Nant Ddu.

3.4 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe.

A set of speed cushions will be placed on B4603 Ynysmeudwy Road at a point approximately 80 metres south west of its junction with Clos Nant Ddu.

3.5 B4603 Ynysmeudwy Road, Pontardawe.

A set of speed cushions will be placed on B4603 Ynysmeudwy Road at a point approximately 60 metres north east of its junction with Clos Nant Ddu junction.

DATED 18th DECEMBER 2023
M C GRIFFITHS
HEAD OF LEGAL & DEMOCRATIC SERVICES

The Neath Port Talbot County Borough Council in exercise of its powers under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as “the Act of 1984”) and of all other powers them enabling and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 of the Act of 1984 hereby make the following Order:-

 1. This Order shall come into operation on the 2024 and may be cited as the “Neath Port Talbot County Borough Council (B4603 Ynysmeudwy Road and Clos Nant Ddu, Pontardawe) (Prohibition of Waiting, Loading or Unloading at Any Time) Order 2024”.
  1. In this Order –
   • “Public Service Vehicle” shall have the same meaning as in Section 1 of the Public Passenger Vehicles Act 1981 and "local service” shall have the same meaning as in Section 1 of the Transport Act 1985;
   • “Universal Providers” means those operators of postal services who are licensed to provide all or part of a Universal Postal Service under the provisions contained in the Postal Services Act 2000.
  2.  Except where otherwise stated, any reference in this Order to a numbered Article or Schedule is a reference to the Article or Schedule bearing that number in this Order.
  3. The Interpretation Act 1978 shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the Interpretation of an Act of Parliament.
 2. Any existing Orders (if any) are hereby revoked only in so far as they relate to the sides and lengths of roads set out in the Schedule of this Order.
 3. Save as provided in Articles 5 and 6 of this Order, no person except on the direction of a Police Constable in uniform or a Parking Attendant shall cause or permit any vehicle to wait, load or unload at any time on the lengths of sides of roads set out in the Schedule of this Order.
 4. Nothing in Article 4 shall render it unlawful to cause or permit any vehicle to wait on the lengths and sides of roads specified therein for so long as may be necessary to enable: -
  1. A person to board or alight from a vehicle;
  2. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in connection with any of the following operations, namely: -
   1. Building, industrial or demolition operations;
   2. The removal of any obstruction to traffic;
   3. The laying, erection, alteration or repair in or on land adjacent to the said lengths of sides of road of any sewer or any main pipe or apparatus for the supply of gas, water or electricity or any telecommunications apparatus defined in the Telecommunications Act 1984;
  3. The vehicle, if it cannot conveniently be used for such purpose in any other road, to be used in the service of a Local Authority or a Water Authority in pursuance of statutory powers or duties;
  4. The vehicle to be used by a Universal Service Provider for the purpose of delivering or collecting postal packets;
  5. Public Service Vehicles operating a local service when waiting at an authorised bus stop to set down or pick up passengers, or to school buses;
  6. The vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated on or adjacent to the said length of road.
 5. The prohibitions imposed by Article 4 shall not apply to Police, Fire,
  Ambulance or other Emergency Service vehicles or to Local Authority vehicles when in pursuance of statutory duties or powers.

""

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig - Archif

Mae Gorchmynionar y dudalen hon ar gael i weld am ddau fis canlynol hysbyseb.