Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llwyth Annormal

Gweinyddir symudiadau Llwyth Annormal drwy'r Fwrdeistref Sirol (yn ogystal â 'r Draffordd a'r Rhwydwaith Cefnffyrdd), o'r Swyddfa hon. Mae hysbysiadau Llwyth Annormal yn ofynnol i unrhyw gerbyd sy'n fwy na Rheoliadau Adeiladu a Defnydd, fel bod y Cyngor, fel Awdurdod Priffyrdd yn gallu cynghori ar addasrwydd y ffordd arfaethedig a rhyngwynebau ‘Gwaith Ffordd'

Manylion cyswllt

Pontydd
(01639) 686463 (01639) 686463 voice +441639686463
(01639) 686108 fax +441639686108
Llwyth Annormal
(01639) 686492 (01639) 686492 voice +441639686492
(01639) 686108 fax +441639686108

Cysylltiadau defnyddiol eraill am wybodaeth ar Lwyth Annormal:-