Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

CnPT Diogelwch Ffyrdd

Road safety logo
Croeso i wefan Diogelwch Ffyrdd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. 

Helpu I’ch cadw chi’n ddiogel… mae ein tîm o swyddogion diogelwch ar y ffyrdd ymroddedig wedi ymrwymo i wneud ffyrdd Castell-nedd Port Talbot yn fwy diogel.

Cynlluniau Diogelwch Ffyrdd a weithredir gan y tîm Diogelwch ar y Ffyrdd

Dewch o hyd i gyrsiau hyfforddi i wella eich diogelwch ar y ffyrdd

Cyhoeddusrwydd ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd yn Castell-nedd Port Talbot

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd cyfyngedig ledled Nghymru

Cysylltwch â Diogelwch Ffyrdd CNPT

Cysylltwch â Diogelwch Ffyrdd CNPT