Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tirlithriadau

Adroddiadau Ymgynghorol a Gwybodaeth Gefndirol


Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am Dirlithriadau Pantteg ar www.npt.gov.uk/pantteg

Mae Adolygiad Sefydlogrwydd Llethrau Pantteg a Godre'r-Graig ar gael i'w lawrlwytho isod (Adroddiad Jacobs Rhagfyr 2013):