Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Priffyrdd Mabwysiedig

Mae "Findmystreet" yn gwasanaeth taw darparu rhestr gyfoes o strydoedd y gellir eu cynnal yn gyhoeddus yn Awdurdod Priffyrdd Lleol yn deillio o'r "National Street Gazetteer" (NSG).

Dan Adran 36(6) Deddf Priffyrdd 1980, mae rhaid Awdurdod Lleol yn cyhoeddi rhestr gyfoes o strydoedd y gellir eu cynnal yn gyhoeddus. I gweld i'r rhestr am Castell-Nedd Port Talbot, defnyddio:

Mae gwybodaeth am llwybrau cerdded, llwybrau ceffyl, cilffyrdd yn cofrestredig yn gallu cael ymgynghori'r Fap Diffiniol, sydd wedi'i leoli yn Y Ceiau, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd, SA11 2GG.

Mae'r wybodaeth ar y wefan ar gyfer dibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac mae'n destun dilysiad parhaus. Felly, ni ddylid gwneud unrhyw benderfyniadau cyfreithiol na busnes ar sail gwybodaeth o'r fath.