Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffyrdd a phriffyrdd

Gwybodaeth am ein fyrdd a phriffyrdd

Gwneud cais am palmant a ollyngir

Gwneud cais am palmant a ollyngir

Gwasanaeth y gaeaf

Gwasanaeth y gaeaf

Draeniau a llifogydd

Draeniau a llifogydd

Llwyth Annormal

Symud Llwythi Annormal

Priffyrdd Mabwysiedig

Rhestr gyfoes o strydoedd y gellir eu cynnal yn gyhoeddus

Beicio

Beicio yng Nghastell-nedd Port Talbot

Trwyddedau Priffyrdd

Gwybodaeth a manylion ar sut i gyflwyno cais am trwyddedau priffyrdd

Tirlithriadau

Gwybodaeth am tirlithriadau Pantteg a Godre'r-Graig

Ffordd & Cynnal a Chadw Llwybr

Ffordd & Cynnal a Chadw Llwybr