Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyngor tai a budd-daliadau

Mae Gwasanaeth Opsiynau Tai y Cyngor yn darparu cyngor a chymorth tai. Prif ffocws y Gwasanaethau yw atal digartrefedd rhag digwydd a bydd yn gweithio gyda chi a'ch cefnogi chi i nodi materion sy'n peryglu'ch cartref. Yna bydd Opsiynau Tai yn eich cynorthwyo gydag unrhyw gamau sydd eu hangen i'ch atal rhag colli'ch cartref neu i ddod o hyd i ddewis arall addas lle bo hynny'n bosibl.