Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i’r Gwasanaethau Cymdeithasol

Croeso i’r Gwasanaethau Cymdeithasol

Rydym yn cefnogi pobl i aros yn annibynnol ac i gynnal dewis a rheolaeth dros eu bywydau.  Byddwn yn gweithio gyda chi i asesu’r hyn sy’n bwysig i chi, gan edrych ar y dewisiadau sydd ar gael i chi.  Fel pob gwasanaeth y llywodraeth Leol, mae ein gwaith yn cael ei arwain gan y gyfraith a pholisïau’r llywodraeth.  Ein nod yw eich cefnogi i gynnal ansawdd bywyd da, neu eich helpu i ddod o hyd i bobl neu sefydliadau eraill a allai eich cefnogi.

Andrew Jarrett
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai
Canolfan Ddinesig
Castell-nedd
SA11 3QZ

Gwasanaethau Cymdeithasol