Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gweithdai Pentref Lonlas

Mae cyfadeilady gweithdai hyn mewn safle delfrydol ar yr A4230 ger C44 yr M4 ac yn hwylus ar gyfer yr A465 sy'n ymuno â Ffordd Blaenau'r Cymoedd i Aberhonddu a'r tu hwnt.

Mae'r unedau a'r swyddfeydd yn amrywio o ran eu maint o 150 tr. sgwâr i 5,000 tr. sgwâr. Mae cyfleusterau toiledau cymunedol ar y safle, gofalwr a system CCTV cyflawn.

Lleoliad

Gweithdai pentref Lonlas, Castell-nedd, SA10 7DR

O'r M4, cymerwch G44, yna'r A4230 (Heol Peniel Green) i Sgiwen, heibio i Garej y Stadiwm ar y dde, ac mae arwydd i'r gweithdai ar y chwith.

Ymwadiad – Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a roddir ar y gwe-dudalennau hyn yn gywir. Ni ellir ystyried y manylion a roddir fel cynnig na rhan o gynnig. Dylai darpar denantiaid gadarnhau bod yr wybodaeth a roddir yn fanwl gywir.

Mwy o wybodaeth