Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canolfan Fusnes Sandfields

Mae Canolfan Fusnes Sandfields yn un o fentrau entrepreneuraidd blaenllaw Cyngor Castell-nedd Port Talbot, gan roi llety swyddfa a gweithdy i fusnesau sy'n sefydlu a rhai sydd eisoes yn bodoli i bobl ifanc dan 31 oed. Prif amcan y Ganolfan yw gwneud y cam cyntaf i mewn i'r byd busnes cyn hawsed ag y bo modd.

Wedi'i rheoli gan y 3m datblygu economaidd, agorwyd y Ganolfan yn swyddogol ym 1998 a gwnaeth effaith yn gyflym gyda llu o bobl fusnes ifanc yn manteisio ar y cyfleusterau. Gydag
adborth mor gadarnhaol, a nifer o fusnesau ar y rhestr aros, cafodd cynlluniau eu cyflwyno a'u cymeradwyo ar gyfer ail gam yr adeilad.

Lleoliad

Ystad Ddiwydiannol Port Talbot, SA12 7PT

Ymwadiad – Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a roddir ar y gwe-dudalennau hyn yn gywir. Ni ellir ystyried y manylion a roddir fel cynnig na rhan o gynnig. Dylai darpar denantiaid gadarnhau bod yr wybodaeth a roddir yn fanwl gywir.

Mwy o wybodaeth