Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ystad Ddiwydiannol Heol Milland

Mae'r ystâd hon ger canol tref Castellnedd gyda chysyll3adau trafnidiaeth ardderchog â'r A465 a'r M4.

Mae gan bob uned swyddfa/dderbynfa,cyfleusterau toiledau a drysau rholio cegin, ac mae digon o le i barcio ar gyfer cwsmeriaid a gweithwyr.

Lleoliad

Ystad ddiwydiannol Heol Milland, Castell-nedd, SA11 1NJ

O G43 yr M4, dilynwch yr A465 i gyfeiriad Castell-nedd.

Ymwadiad – Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a roddir ar y gwe-dudalennau hyn yn gywir. Ni ellir ystyried y manylion a roddir fel cynnig na rhan o gynnig. Dylai darpar denantiaid gadarnhau bod yr wybodaeth a roddir yn fanwl gywir.

Mwy o wybodaeth