Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ystad Diwydiannol Gurnos

Mae'r ystâd ddiwydiannol hon ym mhen uchaf Cwm Tawe, ger Ystalyfera ac i'r gogledd o brif ardal siopa Pontardawe mewn ardal sy'n boblogaidd ar gyfer adeiladau diwydiannol.

Mae'r A4067 a'r A4068 gerllaw a chysylltiadau trafnidiaeth rhagorol â Rhydaman, Abertawe, coridor yr M4 a Ffordd Blaenau'r Cymoedd i Aberhonddu.

Mae pob uned yn 1,000 tr. sgwâr fwy neu lai, gyda swyddfa, cyfleusterau toiledau a drysau rholio.

Sylwer bod TAW yn berthnasol i'r holl daliadau sy'n ymwneud ag unedau 4 i 10 yn yr ystâd hon.

Lleoliad

Ystad Diwydiannol Gurnos, Ystalyfera, SA9 2JA

O G43 yr M4, dilynwch yr A4067, i Bontardawe. Ar y cylchdro nesaf, parhewch yn eich blaen i Bontardawe. Ar y pedwar cylchdro nesaf, parhewch yn eich blaen. Ar y pumed cylchdro, cymerwch yr allanfa 1af i'r A4068 ac mae'r ystâd ar y chwith yn fuan wedi gadael y cylchdro.

Ymwadiad – Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a roddir ar y gwe-dudalennau hyn yn gywir. Ni ellir ystyried y manylion a roddir fel cynnig na rhan o gynnig. Dylai darpar denantiaid gadarnhau bod yr wybodaeth a roddir yn fanwl gywir.

Mwy o wybodaeth