Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Parc Busnes Mynachlog Nedd

Mae'r parc busnes nid nepell o'r M4 gyda chysylltiadau trafnidiaeth rhagorol i'r dwyrain i gyfeiriad Casnewydd etc., i'r gorllewin i Aberdaugleddau etc., i'r gogledd i Aberhonddu etc., ac i'r de i Abertawe.

Mae'r parc busnes yn cynnwys unedau sy'n amrywio yn eu maint o 1,100tr. sgwâr i 3,500tr. sgwâr. Mae gan bob uned swyddfa, cyfleusterau toiledau a drysau rholio gyda chyfleusterau parcio digonol.

Lleoliad

Parc Busnes Mynachlog Nedd, Castell-nedd, SA10 7DR

O G43 yr M4 ewch ar hyd yr A465 i gyfeiriad Castell-nedd ac mae'r ffordd ymuno i'r parc busnes ar y chwith, yn union cyn Trade Centre Wales.

Ymwadiad – Mae Cyngor Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a roddir ar y gwe-dudalennau hyn yn gywir. Ni ellir ystyried y manylion a roddir fel cynnig na rhan o gynnig. Dylai darpar denantiaid gadarnhau bod yr wybodaeth a roddir yn fanwl gywir.

Mwy o wybodaeth