Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y diweddaraf am dirlithriad Pant-teg

Diweddariad 22/11/19

Mae’r adroddiad terfynol ar Heol Cyfyng wedi’i gyhoeddi heddiw (22.11.19) a bydd y cyngor yn ysgrifennu at berchnogion tir i’w hatgoffa o’u cyfrifoldebau i gynnal cyrsiau dŵr draenio tir ar dir sy’n eiddo preifat. Mae'r holl adroddiadau ymgynghorol a gwybodaeth gefndirol ar gael yma.