Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwell band eang

Mae gan 98.6% o drigolion Castell-nedd Port Talbot fynediad at o leiaf 30Mbps. Dyna’r diffiniad o fand eang cyflym iawn. Bellach mae gan dros 75.1% o'r sir fynediad at gyflymder gigabit.

Pa fwyaf o ddyfeisiau cysylltiedig sydd gennych, y mwyaf lled band sydd ei angen arnoch i atal arafu neu golli gwasanaeth. Bydd y tudalennau hyn yn eich helpu i:

  • darganfod beth sydd ar gael yn eich ardal
  • penderfynu beth sydd orau ar gyfer eich cartref
Gwella eich band eang

Gwella eich band eang

Atebion band eang

Dysgwch am y gwahanol fathau o dechnoleg i’ch helpu chi i gael mynediad at well band eang

Cyflenwyr band eang yng Nghastell-nedd Port Talbot

Ar hyn o bryd mae tri chyflenwr yn defnyddio seilwaith band eang yn y sir

Diffodd copr ar gyfer llais digidol

Mae llinellau sefydlog yn newid i system ddigidol. Darganfyddwch beth mae hyn yn ei olygu i chi

Beth yw 5G?

Gwybodaeth i chi ddeall beth yw 5G, y manteision a'r ffeithiau

Pecynnau ffôn a band eang rhatach

Darganfyddwch a allwch chi gael band eang rhatach

Mynediad at ddata symudol am ddim

Cerdynnau SIM symudol am ddim ar gyfer pobl sydd angen cysylltiad i'r rhyngrwyd

Gwella eich sgiliau digidol

Adnoddau a all helpu i wella eich sgiliau digidol

Rhaglen Rhwydwaith Gwledig ar y Cyd

Dod â band eang symudol i gymunedau gwledig ar draws y DU

Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol

Mae gan bob cartref a busnes yn y DU yr hawl i ofyn am gysylltiad band eang teilwng a fforddiadwy

Cymorth ariannol ar gyfer band eang gwell

Cefnogaeth gyda chostau gosod ar gyfer cysylltiad band eang gwell

Prosiect Gigabit

Rhaglen y llywodraeth sy'n darparu band eang cyflym iawn i gymunedau anodd eu cyrraedd

Rhaglen Seilwaith Digidol

Gwella cysylltedd symudol a band eang ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe