Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwella eich sgiliau digidol

Mae meddu ar sgiliau digidol da yn bwysicach nag erioed. Dyma amrywiaeth o adnoddau a all helpu i wella:

  • unigolion
  • busnesau
  • cymunedau

Adenydd digidol Barclays

Barclays Digital Wings | Digital learning - your way (uk.barclays)

Sgiliau BT ar gyfer Yfory

maintenance (bt.com)

Digidol gyda Gr┼Áp Bancio Lloyds

Digital Skills Training | Help and Support | Lloyds Bank

Cymunedau Digidol Cymru

Cymunedau Digidol Cymru (gov.wales)

Cyrsiau ar-lein yn rhad ac am ddim i wella sgiliau digidol

Welsh Government (govdelivery.com)

Modurdy Digidol Google

Online Courses and Digital Marketing Training - Google (grow.google)

Hwb

Ystorfa - Hwb (gov.wales)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Digital support for Welsh businesses | Business Wales - Superfast Business Wales (gov.wales)

Y Porth Sgiliau

Welcome to Recruit and Train - for information and advice on recruitment and training support | Business Wales Skills Gateway (gov.wales)

Y Pecyn Cymorth Sgiliau

The Skills Toolkit | National Careers Service