Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyflenwyr Band Eang yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae gwell cysylltedd yn hanfodol i gartrefi a busnesau erbyn hyn. Mae'r farchnad yn tyfu, gan roi mwy o opsiynau i ddefnyddwyr a'i gwneud yn fwy cystadleuol.

Mae’r cyflenwyr mwy newydd hyn wedi cael y llysenw ‘Altnets’ wedi’i dalfyrru o ‘Rhwydweithiau Amgen’. Mae'r cwmnïau hyn yn llai o ran maint ac yn tueddu i weithio'n fwy rhanbarthol. Mae hyn yn golygu y gallant fod yn llai hysbys yn aml. Gall Altnets fod yn ffactor pwysig wrth ddarparu cysylltedd mewn ardaloedd gwledig. Ond fe welwch nhw hefyd yn ymddangos mewn trefi a dinasoedd hefyd.

Nid yw rhai altnets wedi caniatáu i Ddarparwyr Gwasanaethau Rhyngrwyd (ISPs) eraill ddefnyddio eu rhwydwaith eto. Mae hyn yn golygu eu bod yn adeiladu'r rhwydwaith a dyma'r unig opsiwn ar gyfer eich gwasanaeth rhyngrwyd.

Rydym wedi rhestru'r holl gyflenwyr rydym yn gweithio gyda nhw ar draws Castell-nedd Port Talbot. Cewch fanylion am y pecynnau y maent yn eu cynnig ar eu gwefannau.