Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Atebion band eang

Atebion band eang

Mae cyflenwyr band eang ledled y DU yn uwchraddio eu rhwydweithiau i ffibr llawn. Bydd ffibr llawn yn rhoi mynediad i chi at fand eang cyflymach a mwy dibynadwy.

Defnyddiwch wiriwr argaeledd band eang Ofcom  i gael gwybod pa opsiynau sydd gennych yn eich ardal.

Mae adeiladu'r rhwydweithiau hyn yn mynd i gymryd amser. Ond mae yna atebion eraill ar gael.

Efallai y gallwch gael cymorth ariannol ar gyfer costau gosod trwy Gynllun Mynediad Band Eang Cymru.

4G / 5G - Band eang symudol

4G yw'r bedwaredd genhedlaeth o dechnoleg rhwydwaith symudol. Dyma'r dechnoleg sy'n caniatáu i'ch dyfeisiau gysylltu â'r rhyngrwyd yn ddi-wifr.

5G yw’r genhedlaeth nesaf ac mae’n cael ei gyflwyno ledled y DU. Mae 5G yn gweithredu ar amleddau uwch a gall anfon mwy o ddata ar gyflymder uwch. Disgwylir iddo ddod â:

  • rhyngrwyd cyflym iawn
  • hwyrni isel (ychydig iawn o oedi)
  • cefnogaeth i nifer fawr o ddyfeisiadau ar yr un pryd

Defnyddiwch archwiliwr argaeledd symudol Ofcom  i weld pa fath o wasanaethau symudol sydd ar gael yn eich ardal. Gwiriwch y cysylltiad mewnol ac allanol ar gyfer data gwell.  Bydd hyn yn dangos os oes gwasanaeth rhyngrwyd symudol ar gael

Rhagfynegiadau ac nid gwarant yw'r canlyniadau. Gall y gwasanaethau sydd ar gael mewn gwirionedd fod yn wahanol a gall toriadau rhwydwaith effeithio arnynt. Bydd angen i chi siarad â'ch darparwr gwasanaeth rhyngrwyd symudol i weld a yw hwn yn ateb ymarferol i chi.

Mynediad Di-wifr Sefydlog (FWA)

Mae hwn yn cael ei ddefnyddio gan rai cyflenwyr mewn ardaloedd lle nad yw'n ymarferol adeiladu rhwydwaith ffibr. Mae'r dechnoleg hon yn cynnig cyflymder tebyg i'r rhyngrwyd 4G.

Defnyddiwch wiriwr argaeledd band eang Ofcom i weld a yw hwn ar gael yn eich ardal chi.

Strydennu / Lleoliad Ddaear Isel (LLE)

Technoleg LLE yw'r datrysiad lloeren fwyaf diweddar. Mae'n defnyddio llawer o loerennau bach sy'n cylchdroi'r Ddaear ar uchderau isel. Gall gynnig rhyngrwyd dibynadwy a chyflymach. Mae llawer o bobl wedi gosod datrysiadau fel Starlink gan ddefnyddio Cynllun Mynediad Band Eang Cymru. Gallwch ddarganfod mwy am y pecynnau amrywiol ar eu gwefan.