Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Rhoi gwybod, gofyn neu gwneud cais

Gwneud adroddiad, gofyn neu tâl ar-lein

Dod o hyd i'ch diwrnod sbwriel

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Archebu offer ailgylchu

Archebu ar gyfer offer ychwanegol os ydych yn ailgylchu llawer

Casglu eitemau swmpus

Gallwn gasglu eich eitemau cartref diangen

Mwyaf poblogaidd

Talu eich Treth y Cyngor

Talu eich treth gyngor ar-lein

Archebu offer ailgylchu

Archebu ar gyfer offer ychwanegol os ydych yn ailgylchu llawer

Ceisiadau cynllunio

Gweld a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio

Canolfannau Ailgylchu

Gael gwared a eich eitemau yn eich canolfan ailgylchu agosaf

Dod o hyd i'ch diwrnod sbwriel

Gwirio dyddiad nesaf eich casgliad ailgylchu a bin

Casglu eitemau swmpus

Gallwn gasglu eich eitemau cartref diangen

Trwyddedau Parcio

Darganfyddwch am drwyddedau parcio preswyl gan gynnwys adnewyddu ac ailosod

Adnewyddwch eich llyfr

Adnewyddu llyfrau ac eitemau eraill

Cofrestrwch i bleidleisio

Darganfyddwch pwy sy'n gallu pleidleisio a sut i gofrestru

Gwneud cais

Dweud am

Gofyn am

Talu am