Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgol Cwmbrombil

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.20/8.25 am

Llwybr CwmB 1 from Eglwys Nunnydd/Margam Village

 • Gweithredwr: Ridgway Coaches
 • Ffôn: 01639 885566
Safle Bws Amser
Eglwys Nunnydd 08:05
Margam Village 08:10
Old Post Office 08:15

Llwybr CwmB 2 from Bryn

 • Gweithredwr: Wilkins Bros Ltd
 • Ffôn: 01639 852600
Safle Bws Amser
Vicarage Road 07:45
Bryn bus stop Village Hall 07:47
Bryngurnos 07:48
Penhyddwaelod 07:50
Ynysygwas 07:55
Lletyharri 07:58
Penycae Gardens 08:00

Llwybr CwmB 3 from Cwmavon (Cwmclais, Cefncoed, Brynna)

 • Gweithredwr: Ridgways Coaches
 • Ffôn: 01639 885566
Safle Bws Amser
Heol Y Parc 07:44
Cwmclais Road 07:46
Cefncoed Road 07:48
Brynna Road 07:50

Llwybr CwmB 4 from Pontrhydyfen, Pwll y Glaw, Cwmavon (North)

 • Gweithredwr: Llynfi Coaches
 • Ffôn: 07824470010
Safle Bws Amser
Efail Fach, Pontrhydyfen 07:50
Cerrig Llwynion 07:52
Dan Y Bont 07:55
Pwll y Glaw 08:00
Avon Villas 08:01
Salem Road 08:02

Llwybr CwmB 5 from Cwmavon (Jiwbili, Heol Mabon and Cae Glas)

 • Gweithredwr: Wilkins Bros Cymmer Ltd
 • Ffôn: 01639 852600
Safle Bws Amser
Heol Jiwbili 07:58
Dan y Coed 07:59
Heol Mabon 08:00
Heol Tewgoed 08:01
Heol Camlas 08:02
Tabernacle 08:03

Llwybr CwmB 6 from Cwmavon, Pant Du (main road)

 • Gweithredwr: DJ Thomas Coaches
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Co-op Heol Jiwbili 07:50
Depot Road 07:51
Ty'r Owen Road 07:53
Cae Glas 07:55
Pant Du 07:58
Velindre B4286 08:00

Llwybr CwmB 7 from Glyncorrwg, Heol-y-Glyn, Duffryn Rhondda, Cynonville

 • Gweithredwr: Wilkins Bros Cymmer Ltd
 • Ffôn: 01639 852600
Safle Bws Amser
Glyncorrwg School/Square 07:35
Heol-y-Glyn 07:42
Avondale 07:45
Meet Abercregan feeder bus at fire station 07:46
Drop off Maesteg 1 pupils at Station Road 07:48
Duffryn and Cynonville 07:55

Llwybr CwmB 8 from Abergwynfi. Blaengwynfi, Cymmer

 • Gweithredwr: Wilkins Bros Cymmer Ltd
 • Ffôn: 01639 852600
Safle Bws Amser
Graig Terrace 07:35
High Street 07:37
Station Road 07:38
Heol Treharne 07:44
Alder Terrace bus stop 07:45
Teagan's bus stop 07:46
Station Road bus stop (Maesteg 1 pupils dropped off at this point too) 07:47
Cymmer police station 07:51

Llwybr CwmB 9 from Croeserw (Eastern Avenue, Croeserw HoFfôn, Croeserw Church and bus stops along Pen-y-Mynydd)

 • Gweithredwr: Wilkins Bros Cymmer Ltd
 • Ffôn: 01639 852600
Safle Bws Amser
Eastern Avenue 07:45
Croeserw HoFfôn 07:47
Croeserw Church 07:49
Pen-y-Mynydd 07:51

Abercregan pupuls to be picked up at 7:40. Will then be transferred to Llwybr CwmB 9 at Cymmer Fire Station at 07:46.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol CasFfônl-nedd Port Talbot yn defnyddio Ffônedu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.