Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

St John Baptist School

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Llwybr 502 Cwmgwrach/Glynneath

  • Gweithredwrr: Watkins Travel
  • Ffôn: 07814 346413
Safle Bws Amser
Glynneath Square 08.00
Morfa Glas, Lamb & Flag, Glynneath 08.05
Dunraven Arms, Cwmgwrach 08.10

Llwybr 952 Crynant

Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda
  • Gweithredwr: Watkins Travel
  • Ffôn 07814 346413

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.