Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dyffryn Amman - Pob llwybr

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.10 yb

Llwybr 425-6

  • Gweithredwr: First Call Travel
  • Ffôn: 01685 371012
Safle Bws Amser
Abernant Units 07:30
West End bus stop (just after 30mph zone) 07:32
West End 07:34
Cwmgors Primary School 07:36
Llwyn Road 07:38
Mini Market 07:42
Bus to travel direct to Tairgwaith via A474/A4069 and New Road  
Upper Coelbren 07:44
Crescis 07:45
New Road (Caenewydd) 07:54
St Davids Road/Brook Terrace Tairgwaith 07:50
Junction Llwyncelyn Road 07:52
New Road (caenewydd) 07:54
Junction at Twynyrefail Place and Clwyd Road 07.55
GCG Pharmacy 07.58
Banwen Place bus stop 08.00
Park Street 08.01
Barry Road (Lower) 08.02
Barry Road (Upper) 08.03
Top of Neuadd Road 08.04
Cwmgors Rugby Club 08.05
Graig Road (outside Chemist) 08.06

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.