Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YG Bro Dur Port Talbot

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.35 yb

Llwybr Bro Dur 1 Sgiwen

  • Gweithredwr: DJ Thomas
  • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Tesco 07:48
Opposite Cwrt Clwydi 07:50
New Road, Colliers Arms 07:53
Tafarn Bowens 08:00
Christopher Road 08:03
Wern Road 08:04
Pen yr Alley 08:05
Jersey Marine 08:15

Llwybr Bro Dur 2 Ynysygerwen, Aberdulais, Bryncoch

  • Gweithredwr: DJ Thomas
  • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Aberdualais Forest Hill 07:37
Clwb criced Ynysygerwen 07:38
New Rd Cilfrew 07:40
Main Rd Cadoxton 07:45
Main Rd, Bryncoch 07:59
Ysgol Blaenhonddan School 07:51
Bus stop after Burger King 07:58
Banana Island 08:00
Days 08:01

Llwybr Bro Dur 3 a Bro Dur 3A Castell-nedd, Llansawel 

Safle Bws Amser
Tonna Hospital 08:05
Civic Centre 08:15
London Road 08:17
Briton Ferry Road 08:22
Pant yr Heol 08:23
Grandison 08:24
Crown Inn 08:25

Llwybr Bro Dur 4 Cimla, Tonmawr

  • Gweithredwr: DJ Thomas
  • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Gwaelod Ffordd Cimla 07:48
Cwrt Cimla  07:53
Ysgol Cefn Saeson  07:57
Cylch Troi Tonmawr 08:05

Llwybr Bro Dur 4A Pontrhydyfen a Chwmafan

Pickup and/or setting down points Departure times
Opposite Miners, Pontrhydyfen 08:00
Maes y Bettws 08:02
Afan Terrace 08:06
Cwmclais Road 08:11
Brynna Road 08:13
Heol Mabon 08:15
Heol Tewgoed 08:16
Heol Camlas 08:17
Tabernacle Terrace 08:19

Llwybr Bro Dur 5 Margam Village, Margam, Goytre

  • Gweithredwr: DJ Thomas
  • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Bryngurnos Street, Bryn 07:45
Goytre 08:00
Margam Village Roundabout 08:11
Tollgate Road 08:20
Landore Avenue 08:21

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.