Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgol Gyfun Ystalyfera

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen, neu cysylltwch a Chyngor CasFfônlnedd Port Talbot ar 01639686939.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.40 yb

Llwybr 971 Glynneath

 • Gweithredwr: Watkins Coaches
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
Pontneathvaughan Junction 07:55
Library 08:00
Co-op Glynneath 08:01

Llwybr 973 Lower Brynamman, Cwmllynfell, Rhiwfawr

 • Gweithredwr: First Call
 • Ffôn: 01685 371012
Safle Bws Amser
Heol Barry 07:54
Banwen Place 07:55
Station Road, Brynamman 08:00
Cefn Bryn Brain 08:05
Ochr Y Waun 08:06
Paper Shop, Cwmllynfell 08:07
Ystradowen Square 08:10

Llwybr 973A

 • Gweithredwr: New Adventure Travel LTD
 • Ffôn: 02920 442040
Safle Bws Amser
Berrington Villas 08:10
Ystradowen Square 08:12
Cemetery Gates, Bryn Road 08:14
Junction Cwm Dog Kennels 08:15
Rhiwfawr, opposite Community Hall 08:20

Llwybr 976 Trebanos, Pontardawe, Cilmaengwyn, Godre'r Graig

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
EastEnd Garage 07:55
Bus stop Swansea Road 07:57
New Road/Swansea Road 07:58
Trebanos Square (Colliers) 07:59
Trebanos Primary School 08:00
Junction Western Road/Swansea Road 08:02
Brecon Road, Pontardawe 08:04
Brecon Road, Police Station 08:05
Brecon Road (opposite Black Knight) 08:06
Junction Coed Cae/Brecon Road 08:07
Cilmaengwyn Road 08:12
Godre'r Graig School/Gnoll Road 08:14
Bus stop opposite Graig Newydd 08:17

Llwybr 978 Seven Sisters/Banwen

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Alderwood (Crynant) 07:52
Llwyn Coed 07:54
Nant-y-Cafn 07:55
Garden City Garage 08:00
Gwesty Bryndulais 08:05
Seven Sisters Post Office 08:07
Mary Street (top) 08:11
Golwg-y-Bryn (top) 08:12
Pantyffordd Halt 08:13
(Gwaelod) Golwg-y-Bryn  08:13
Wembley Avenue 08:14
Main Road, Banwen 08:14
Roman Road, Banwen 08:15

Llwybr 984 Skewen, Bryncoch, Rhos, Alltwen

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Cwrt Clwydi home (opposite) 07:30
Bowens Arms 07:40
New Road 07:42
Christopher Rd 07:45
Wern Road 07:46
Pen Yr Alley Rd 07:49
Burrows Road 07:51
Tesco 07:54
Neath College 07:57
Penywern Hill 07:59
 Blaenhonddan School 08:01
Ysgol Hendrefelin 08:02
Fforest Goch 08:03
Rhos stores 08:04
Gellinedd, Cwrdd 08:07
Alltwen Primary (layby) 08:08

Llwybr 985 Alltwen, Alltywerin, Ynysmeudwy

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Triongl Alltwen  08:02
Gwyn Street 08:03
Tyn Y Cae 08:05
Lon Tan Yr Allt 08:06
Junc Gellideg/ Cefnllan 08:11
Alltywerin Estate 08:12
New Road Ynysmeudwy (Autoglass) 08:15
New Road Ynysmeudwy (Kiosk) 08:16

Llwybr 987 Cwmafan, Pontrhydyfen, Tonmawr, Cimla, Tonna, Crynant

 • Gweithredwr: Forge Travel
 • Ffôn: 01656 733333
Safle Bws Amser
 Jun. Smallwood Rd ,Old Rd 07:15
Pentyla Hill 07:17
Civic Centre 07:19
Tabernacle Terrace 07:21
Cwmclais Road 07:23
Brynna Road 07:25
Heol Mabon 07:27
Afan Terrace 07:30
Maes y Bettws 07:34
Opp. Miners Pontrhydyfen 07:35
Tonmawr Turning Circle 07:40
Cefn Saeson School 07:47
Cimla Court 07:52
Heol Cimla Rd (Bottom) 07:55
Neath Road, Tonna 07:59
Henfaes Road, Tonna 08:00
St Annes Terrace, Tonna 08:02
Ynys y Gerwyn Cricket Club 08:07
Tir Isaf 08:12
Crynant Crescent 08:17
Crynant Square 08:18
Crynant Rugby Club 08:19
Treforgan 08:20

Llwybr 988 Margam, Aberafan, Sandfields, Baglan Moors

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Tollgate Rd, Margam 07:34
Landore Avenue 07:35
Rhanallt Street, gyf. Groeswen 07:36
Commercial Road, junction Constant Road 07:38
Tanygroes St/ Danybryn Road 07:40
Forge Rd/Theatr Tywysoges Brenhinol  07:42
Canolfan Iechyd Water St 07:44
Ysguthan Rd 07:46
Victroria Rd-Antolins 07:48
Victoria Rd junction with Lake Rd 07:50
Princess Margaret Way 07:53
Dalton Rd 07:54
Sandy Ridge 07:55
Western Ave 07:58
Baglan Moors 08:00

Llwybr 989 Baglan, Briton Ferry, Neath

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Old Rd, Baglan junction with Crawford Road 07:45
Siop Lodge Drive  07:47
Top of Maes Ty Canol 07:50
Tyn Y Twr Pub 07:53
Spar 07:55
Briton Ferry Post Office 07:59
Lodge Briton Ferry 08:02
Grandison 08:04
Shillingfords 08:08
Windsor Road 08:09
Neath Train Station 08:10

Llwybr 993 Cilfrew, Clyne, Resolven, Cwmgwrach, Glynneath

 • Gweithredwr: South Wales Transport
 • Ffôn: 01792 799575
Safle Bws Amser
March Hywel, Cilfrew 07:30
Tonna Hospital 07:39
Ynys yr Afon 07:40
Lletty Dafydd 07:42
Gored Terrace 07:45
Melin Court 07:46
Neath Road, Resolven 07:48
Commercial Road, Resolven 07:50
Cwmgwrach (High Street) 07:57
Cwmgwrach (Fothergill Road) 08:00
Cwmgwrach (Heol Wenallt) 08:01
Tafarn Lamb and Flag, Glynneath 08:06

Llwybr 995 GCG, Cwmgors, Pontardawe

 • Gweithredwr: Gareth Evans
 • Ffôn: 01269 823127
Safle Bws Amser
Brynamman Road, opp. Neaudd Road 07:51
Tairgwaith 07:55
Siop CK’s 08:00
Colbren 08:01
Derwydd Avenue 08:02
Cwmgors school 08:03
West End 08:04
Care Home, Rhydyfro 08:10
Royal Oak 08:11
Rhydyfro Post Office 08:13
Ivy Bush(Pontardawe) 08:18
Dan y Bryn (Pontardawe) 08:19

Llwybr 996 Rhydyfro, Pontardawe

 • Gweithredwr: Select Local Bus
 • Ffôn: 01792 812638
Safle Bws Amser
Swyddfa Bost Rhydyfro 08:05
Ivy Bush (Pontardawe) 08:10
Dan y Bryn (Pontardawe) 08:20

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol CasFfônl-nedd Port Talbot yn defnyddio Ffônedu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.