Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YG Bryntawe o Lansawel/Sgiwen

Llwybr 621

  • Gweithredwr: D J Thomas Coaches
  • Ffôn: 01639 635502

Cysylltwch dyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda.

Safle Bws Amser
Junction of Heathland Way/Pen y Graig on to Coed Darcy 07:45
Pen yr Heol, Skewen 07:50
Crymlyn Parc, Skewen 07:55
Wern Road, Skewen 08:00
Stanley Road, Skewen 08:02
New Road, Skewen 08:05
Park Avenue, Skewen 08:07

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.