Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Dwr y Felin Comprehensive

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.20 yb

Llwybr 555 Dyffryn, Neath

  • Gweithredwr: Select Local Bus
  • Ffôn: 01792 812638
  • Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda
Safle Bws Amser
Taillwyd Road, SA10 7DZ o 8yb
Dyffryn Road, SA10 7BQ  
Longford Road, SA10 7AJ  
Dyffryn Road, SA10 7YY  

Llwybr 557 Crymlyn Burrows, Jersey Marine, Llandarcy

  • Gweithredwr: South Wales Transport
  • Ffôn: 01792 799575
Safle Bws Amser
Crymlyn Burrows 07:40
School Road, Jersey Marine 07:48
Pant-y-Sais, Jersey Marine 07:50
Prettyman Drive, Llandarcy 07:55
Pen Y Heol (Ambulance Depot) 07:58

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.