Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefn Saeson

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen, neu cysylltwch a Chyngor Castellnedd Port Talbot ar 01639686939.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.20 yb

Llwybr 520 Pontrhydyfen, Tonmawr

  • Gweithredwr: Llynfi Coaches
  • Ffôn: 07824470010
Safle Bws Amser
Queen Street, Pontrhydyfen 07:55
Johns Terrace, Tonmawr 08:03
Efail Fach, Pontrhydyfen 08:08

Llwybr 520A Duffryn Rhondda, Cynonville

  • Gweithredwr: Wilkins
  • Ffôn: 01639 852600

To pick up at the nearest designated bus stop. 

Safle Bws Amser
Duffryn Rhondda main road (opposite old post office) 07:25
Cynonville, main road 07:30/07:35

Llwybr 521 Tonna

  • Gweithredwr: DJ Thomas
  • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Tonna Hospital 07:55
Park Street 07:57
Henfaes Road 08:00
Neath Road 08:02

Tacsi a Gwasanaethau Bwydo

Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda:

  • 522B - K&S Cars, 07971 385106
  • 523 - Forge Travel, 01656 332976/01656 733333

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.