Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llangatwg Community School

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.30 yb

Llwybr 560 Pontwalby/Cwmgwrach

 • Gweithredwr: Watkins Travel
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
Pontwalby (turn round) 07:55
Gwesty Dunraven, Cwmgwrach 08:03
Heol Wenallt 08:04
Edward Street 08:05

Llwybr 562 Clyne

 • Gweithredwr: Watkins Travel
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
John Street/Commercial Road 08:05
Woodbine Terrace 08:08
Gored Terrace 08:10
Lletty Daffydd 08:12
Llys Dwfnant 08:15
Ynysyrafon 08:16
Tonclwyda 08:18
Clyne Terrace 08:20

Llwybr 563 Resolven

 • Gweithredwr: Watkins Coaches
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
Moses Row, Resolven 08:00
Neath Road, Resolven (all stops) 08:05

Llwybr 564 Crynant

 • Gweithredwr: Watkins Coaches
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
Penybont, Crynant  08:05
Gradon     08:10
Rugby Club 08:13
The Crescent 08:15

Llwybr 566 Banwen, Onllwyn, Crynant

 • Gweithredwr: Watkins Coaches
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
Pant Banwen 08:00
Banwen Rugby 08:03
Spar, Banwen 08:05
Wembley Avenue, Onllwyn 08:10
Golwg y Bryn 08:13
Pen-y-bont, Crynant 08:21

Llwybr 568 Seven Sisters

 • Gweithredwr: Watkins Coaches
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
Mary Street 08:05
Post Office 08:06
Fire Station 08:08
Seven Sisters RFC 08:09
Dulais Gardens 08:10
Nant-y-Cafn 08:12
Brynteg 08:15

Llwybr 569 Pontneathvaughan, Glynneath, Abergarwed

 • Gweithredwr: Watkins Travel
 • Ffôn: 07814346413
Safle Bws Amser
Angel Inn 08:00
Pontneathvaughan Road 08:03
Co-op High Street 08:07
Morfa Glas Estate    08:10
Tesco 08:10
Lamb and Flag 08:12
Chain Road 08:15
Abergarwed – all pick ups 08:20

Taxis and Feeder Services, Llwybr 358 Jersey Marine, Llandarcy

Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda:

 • 572 - DJ Thomas 01639 635502

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol CasFfônl-nedd Port Talbot yn defnyddio Ffônedu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.