Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Maesteg Comprehensive School

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen.

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.40 yb

Llwybr Maesteg 1

  • Gweithredwr: Wilkins Bros
  • Ffôn: 01639 852600
Safle Bws Amser
Cymmer Clock 07:55
Eastern Avenue Croeserw 08:00
Croeserw Church 08:02
Pen-y-Mynydd 08:03

Blaengwynfi pupils to travel on Cwmb 8 (please see timetable) to transfer to Maesteg Bus at Eastern Avenue at 08.00 am

Glyncorrwg pupils to travel on Cwmb 7 (please see timetable) to transfer to Maesteg Bus at Eastern Avenue at 08.00 am

There will be a transfer of pupils on the afternoon journey at Cymmer Clock.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.